TwojeWiadomosci24.pl to portal dziennikarstwa obywatelskiego. Nowinki regionalne pisane przez redaktorów i hobbystów z całej Polski. Poglądy internautów i wiadomości ze świata. Dzięki naszemu portalowi możesz publikować treści o docierać z informacjami do tysięcy ludzi przekazując przekazując prawdy o których media chcą milczeć. Dodatkowo uruchomiliśmy na stronie panel dla firm, które mogę pisać na temat swoich usług i produktów oraz radzić w jaki sposób mogą z nich korzystać. Dzięki nam możesz zareklamować swoją firmę przekazując jednocześnie porady dla swoich potencjalnych klientów.
Mon, 25 Aug 2014

Operacyjne i strategiczne zarządzanie finansami

W działalności przedsiębiorstw zarządzanie finansami można podzielić na operacyjne oraz strategiczne. Operacyjne zarządzanie finansami dotyczy działań, które mają na celu zapewnienie bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez finansowanie zakupów materiałów oraz usług. W obecnych warunkach operacje te prowadzone są przez systemy księgowe, które większość operacji wykonują automatycznie. Znacznie bardziej skomplikowane są działania strategiczne.

Strategiczne zarządzanie finansami skupia się na działaniach w perspektywie dłuższej niż jeden rok. W tych decyzjach systemy informatyczne stanowią jedynie pomoc dla specjalistów, których zadaniem jest interpretowanie informacji pozyskiwanych z systemów komputerowych. Osoby odpowiedzialne za strategiczne zarządzanie finansami w większości posiadają również szeroką wiedze o międzynarodowym rynku finansowym. Jest to obecnie konieczne dla właściwego podejmowania decyzji.

Znalezienie kompromisu pomiędzy koniecznością zapewnienia stałego dostępu do środków finansowych oraz zyskownego lokowania wolnego kapitału jest konieczne dla zapewnienia skutecznego działania firmy. Niezależnie od tego zarządzanie finansami musi również zapewnić bezpieczeństwo wypracowanych zysków. Jest to trudne gdyż tradycyjnie wystarczało umieścić pieniądze na lokacie w znanej instytucji bankowej i dawało to znaczne bezpieczeństwo pieniędzy. Jednak obecnie zarządzanie finansami musi również brać pod uwagę możliwość zachwiania stabilności finansowej instytucji bankowych.

Przeczytano 759 razy.

Oceń jako pierwszyEdit

Komentarze

Leave a Comment

Comment

Visual CAPTCHA