TwojeWiadomosci24.pl to portal dziennikarstwa obywatelskiego. Nowinki regionalne pisane przez redaktorów i hobbystów z całej Polski. Poglądy internautów i wiadomości ze świata. Dzięki naszemu portalowi możesz publikować treści o docierać z informacjami do tysięcy ludzi przekazując przekazując prawdy o których media chcą milczeć. Dodatkowo uruchomiliśmy na stronie panel dla firm, które mogę pisać na temat swoich usług i produktów oraz radzić w jaki sposób mogą z nich korzystać. Dzięki nam możesz zareklamować swoją firmę przekazując jednocześnie porady dla swoich potencjalnych klientów.

Finanse kraju

Finanse publiczne stają się tematem szerokiej debaty jedynie w czasie poprzedzającym wybory oraz przyjęcie ustawy budżetowej. Jednak konstruowanie planu dochodów i wydatków kraju jest procesem ciągłym, który zaczyna się już wkrótce po przyjęciu ustawy na dany rok. Specjaliści ministerstwa finansów stale sprawdzają wskaźniki ekonomiczne, które maja wpływ na realizacje budżetu oraz starają się przewidzieć ich przyszłe wartości. Na tej podstawie starają się ustalić finanse kraju na kolejny rok. Jednak zadanie to musi jeszcze uwzględnić czynniki polityczne, które często potrafią wpływać na finanse kraju.

Uchwalenie ustawy budżetowej jest aktem politycznym i wielokrotnie już mogliśmy się przekonać, iż pierwotne plany były znacznie zmieniane z politycznych powodów. Niestety polityka i finanse to złe połączenie, które w większości przypadków rodzi niekorzystne rozwiązania. Jednak, jako wyborcy mamy wpływ na decyzje rządzących poprzez wybieranie odpowiednich kandydatów do najważniejszych urzędów w kraju.

Układając plan finansowy kraju należy również pozostawić rezerwę na wypadek zaistnienia wydarzeń nadzwyczajnych takich jak klęski żywiołowe, które stają się coraz częstsze i tragiczniejsze. Finanse przeznaczone na likwidowanie skotów takich zdarzeń znane są, jako rezerwa rządowa. Jej wielkość rośnie z każdym rokiem, lecz mimo tego każdego roku jest praktycznie w całości wykorzystywana. Finanse kraju muszą również uwzględniać rezerwy na wypadek szczególnie niebezpiecznych zmian na międzynarodowych rynkach finansowych.

Przeczytano 362 razy.

Oceń jako pierwszy

Międzynarodowe operacje finasowe

Operacje finansowe przeprowadzane na międzynarodowych rynkach finansowych stają się coraz bardziej skomplikowane jak również coraz bardziej ryzykowne. Powstają nowe instrumenty pochodne, które choć pozwalają zarobić to jednak są bardzo niebezpieczne i generują spore ryzyko. Jednak osoby, których specjalizacją są finanse międzynarodowe starają się wykorzystać te instrumenty do osiągnięcia zysków. W zasadzie takie operacje mogą w skuteczny sposób prowadzić jedynie podmioty posiadające znaczne środki kapitałowe jednak ostatnie lata pokazały, iż także w ich przypadku finanse mogą zostać zachwiane w skutek zbyt dużego zaangażowania w ryzykowne inwestycje.

Niestety również przedsiębiorstwa, które zajmują się działalnością wytwórczą uległy pokusie szybkiego wzbogacenia się na operacjach finansowych. Jednak doświadczenia pokazują znakomicie, iż w zdecydowanej większości ich finanse tylko straciły na takiej działalności a kilka przedsiębiorstw znalazło się na skraju upadku. Bolesna lekcja początkowo podziałała orzeźwiająco, lecz stosunkowo wcześnie została zapomniana i obecnie znów widoczna jest tendencja do powrotu niebezpiecznych inwestycji finansowych.

Jedynym skutecznym środkiem wydaje się kontrola akcjonariuszy wymuszających na kierownictwie przedsiębiorstw zmianę polityki. Tylko w ten sposób finanse przedsiębiorstw mogą wrócić na właściwą drogę i rozpocznie się właściwe myślenie o działaniu firmy. W przeciwnym wypadku zagmatwane finanse staną się kolejnym sposobem na niebezpieczne operacje finansowe.

Przeczytano 621 razy.

Oceń jako pierwszy

Zwalczanie finansowania terroryzmu

Kontrolowanie przepływów finansowych stanowi jeden ze skutecznych sposobów na zwalczanie międzynarodowej przestępczości. Blokowanie i przejmowanie pieniędzy podważa finanse tych organizacji, co osłabia je znacznie skuteczniej niż tradycyjne działania polegające na wprowadzaniu nowych ustaw i ostrzejszych regulacji w prawie karnym. Finanse międzynarodowych organizacji przestępczych są zazwyczaj skomplikowaną siecią wzajemnych powiązań, które potrafią przeniknąć tylko znakomicie wyszkoleni specjaliści.

Organizacje takie skutecznie ukrywają swoje finanse w wielu miejscach szczególnie w krajach, w których system kontroli finansowej nie działa skutecznie. Ukrywanie środków finansowych w wielu miejscach stanowi zabezpieczenie na wypadek konfiskaty pieniędzy. W przypadku wykrycia konfiskacie podlega jedynie część środków finansowych.Takie rozwiązanie zabezpiecza finanse przed jednorazową akcją organów ścigania, która mogłaby doprowadzić do utraty znacznej części środków.

Zwalczanie nielegalnych transferów finansowych staje się szczególnie ważne w walce z organizacjami terrorystycznymi, które w ten sposób finansują swoją działalności. W takim przypadku finanse pozyskiwane często z działalności przestępczej zostają przekazane na działalność terrorystyczną. Jednak niezależnie od miejsca pochodzenia i przeznaczenia konieczna jest międzynarodowa współpraca gdyż tylko w ten sposób możliwe jest wytopienie a następnie zatrzymanie takich przepływów pieniężnych, które stanowią zagrożenie dla wspólnego bezpieczeństwa.

Przeczytano 321 razy.

Oceń jako pierwszy

Walka z szarą strefą

W przeciągu ostatnich kilku lat, mamy do czynienia ze znacznym pogorszeniem się stanu na polskim rynku pracy. Niestety, sprowokowało to także zjawisko poszerzania się tzw. „szarej strefy”. Mianem tego zjawiska określa się zwiększającą się ilość pracowników, decydujących się na zatrudnianie się „na czarno”, czyli nielegalnie. Proces ten jednak jest dużym zagrożeniem zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy, decydującego się na tego typu precedens. Pierwszym problemem okazuje się bowiem oszukiwanie Urzędu Skarbowego – nie zgłaszanie stanowisk zatrudnienia wiąże się z brakiem odprowadzanych kwot, związanych z podatkiem.

Rozliczenie podatkowe odbywa się co roku do końca marca i może wiązać się ze znacznym obciążeniem, jeśli podatnik nie rozliczy się terminowo. Poza tym, osoby zatrudniające nielegalnie swoich pracowników mogą obawiać się ewentualnych donosów ze strony nieżyczliwych sąsiadów. Polskie państwo daje wiele możliwości przedsiębiorcom, którzy mogą sami zdecydować o tym, z jakim progiem opodatkowania, będą mieli do czynienia.

czytaj cały artykuł

Przeczytano 559 razy.

Oceń jako pierwszy

Kryzys w krajach strefy Euro

Kryzys krajów strefy Euro stał się faktem. Największe spustoszenie sieje on przede wszystkim w segmencie bankowym. W zastraszającym tempie urósł także dług publiczny wielu krajów. Chodzi tutaj przede wszystkim o Grecję, Portugalię i Irlandię. Kryzys widoczny jest również w Hiszpanii oraz Włoszech. Największe kontrowersje budzi kryzys Grecji. To tutaj bowiem rosnące w zastraszającym tempie zadłużenie stało się najbardziej odczuwalne dla ludzi. Ogromne bezrobocie spowodowało strajki uliczne, które w pewnym momencie doprowadziły do całkowitego sparaliżowania greckiej stolicy.

Warto podkreślić to, że podłoże obecnego kryzysu sięga roku 2008.To wtedy upadł bank Lehman Brothers i nastąpiło duże załamanie gospodarki oraz sektora finansowego. Trzeba bowiem wiedzieć, że w praktyce sytuacja w sektorze bankowym przenika się z kondycją sektora publicznego. Załamanie w strefie finansowej szybko więc doprowadza do pogorszenia się sytuacji sektora publicznego. W odwrotnej sytuacji następuje analogiczny efekt.
Czy jednak zlikwidowanie strefy Euro i powrócenie do narodowych walut poszczególnych krajów pomogłoby rozwiązać problem ogromnego zadłużenia i wciąż narastający kryzys gospodarczy? Otóż powrócenie do narodowych walut z pewnością nie jest idealnym rozwiązaniem problemów, które dotknęły kraje strefy Euro.

Warto uświadomić sobie, że poważne problemy gospodarcze wielu krajów europejskich nie mają związku z wprowadzeniem w nich euro jako obowiązującej waluty. Rosnące bezrobocie czy zakrojone na szeroką skalę upadki agencji nieruchomości w Portugalii są wynikiem nieodpowiedniej krajowej polityki gospodarczej. Sytuacja krajów strefy Euro może więc być przestrogą dla Polski. Odpowiednie przygotowanie gospodarki do wprowadzenia wspólnej europejskiej waluty jest koniecznością.

Przeczytano 268 razy.

Oceń jako pierwszy