TwojeWiadomosci24.pl to portal dziennikarstwa obywatelskiego. Nowinki regionalne pisane przez redaktorów i hobbystów z całej Polski. Poglądy internautów i wiadomości ze świata. Dzięki naszemu portalowi możesz publikować treści o docierać z informacjami do tysięcy ludzi przekazując przekazując prawdy o których media chcą milczeć. Dodatkowo uruchomiliśmy na stronie panel dla firm, które mogę pisać na temat swoich usług i produktów oraz radzić w jaki sposób mogą z nich korzystać. Dzięki nam możesz zareklamować swoją firmę przekazując jednocześnie porady dla swoich potencjalnych klientów.

Sat, 27 Sep 2014 Księgowość we własnym zakresie

Rzeczą oczywistą jest fakt, iż księgowość to podstawowy element pozwalający na właściwe funkcjonowanie konkretnej firmy. Przyznać należy, że możliwości w tej kwestii jest bardzo wiele, począwszy od działu księgowego, stanowiącego integralną część przedsiębiorstwa, a na usługach oferowanych przez jednostki zewnętrzne skończywszy.

trans.gif
Przykładem obrazującym tę kwestię może być zewnętrzne biuro rachunkowe, prowadzone najczęściej przez kompetentne i doświadczone osoby, z wykształceniem ekonomicznym. Warto także zwrócić uwagę na rozliczenia w obrębie firmy, prowadzone bezpośrednio przez właściciela. Alternatywa ta sprawdza się przede wszystkim w przypadku firm jednoosobowych tudzież zatrudniających kilku pracowników. Pomocne w tej kwestii mogą być programy komputerowe, pozwalające na bezbłędne i szybkie wykonanie konkretnej czynności. Należy jednak pamiętać, że firmowe rozliczenia to nie tylko PIT-y, ale przede wszystkim szereg alternatywnych dokumentów, niezwykle ważnych i istotnych dla funkcjonowania danej jednostki.

Często można spotkać się ze stwierdzeniem, że skarbówka to postrach przedsiębiorców. W rzeczy samej jest to błędne stwierdzenie, którym pod żadnym względem nie należy się kierować. W każdej firmie powinny znajdować się odpowiednie umowy i inne dokumenty, pozwalające na właściwe prowadzeni działalności, a tym samym potwierdzające legalność konkretnej jednostki.

Oczywiście każda firma ma obowiązek dokonywania regularnych rozliczeń, czego potwierdzeniem są odprowadzane każdego miesiąca podatki od dochodu, potwierdzające jednocześnie aktywność danej firmy. W praktyce oznacza to, że Urząd Skarbowy w swoisty sposób legalizuje funkcjonowanie danego przedsiębiorstwa, przede wszystkim poprzez regularną kontrolę finansową i dokumentacyjną.

Sat, 27 Sep 2014 Podatki w firmie

Większość ludzi kojarzy szeroko rozumiane podatki przede wszystkim z rocznymi zeznaniami podatkowymi tudzież odpowiednimi potrąceniami, przeznaczanymi na konto państwowego budżetu. W rzeczy samej jest w tym stwierdzeniu sporo racji, nie mniej jednak warto pamiętać, że zasięg tego typu rozwiązań jest znacznie szerszy. Przykładem może być tutaj firmowa księgowość, czyli dział bądź jednostki zewnętrzne zajmujące się finansami firmy. Ponadto wiele przedsiębiorstw, zwłaszcza mniejszych, korzysta w tej kwestii z alternatywy, jaką jest zewnętrzne biuro rachunkowe, czyli jednostka świadcząca usługi finansowe w pełnym zakresie. Szczególną uwagę należy zwrócić na szeroko rozumiane rozliczenia, czyli dokumenty zamykające określony okres w zakresie firmy, najczęściej jest to miesiąc.

trans.gif

Ogólnie widomo, że działalność konkretnej firmy polega przede wszystkim na szeroko rozumianych korzyściach finansowych. Należy jednak pamiętać, że każdy dochód należy odpowiednio rozliczyć, czego przykładem mogą być szeroko rozumiane PIT-y, czyli roczne zeznania podatkowe.

Jednakże w przypadku przedsiębiorców skarbówka pełni rolę znacznie większą i bardziej rozległą. W praktyce oznacza to, że każdy właściciel firmy tudzież wyznaczona, kompetentna osoba ma obowiązek regularnego przedstawiania

Elementem, na który należy zwrócić uwagę są umowy, zawierane zarówno z kontrahentami, jak i pracownikami. Istotną rolę w tej kwestii odgrywają także podatki, które w przypadku firm rozkładają się na wiele różnych dziedzin. Dlatego też przedstawiciele firm regularnie odwiedzają Urząd Skarbowy, przede wszystkim po to, by złożyć kolejne zeznania i sprawozdania finansowe oraz dokonać niezbędnych i koniecznych rozliczeń finansowych, polegających przede wszystkim na regulowaniu należności wobec fiskusa.

Sat, 27 Sep 2014 Księgowość firmy.

Księgowość jest elementem rachunkowości. Często spotyka się napis biuro rachunkowe lub biuro księgowe. Wiążą się one ze sobą ściśle. Nie powinno się tych pojęć używać naprzemiennie. Księgowość musi wszystko rejestrować. Każde posunięcie, jakie zaszło przez jednostkę prowadząca firmę. Kiedy rozpoczyna się działalność, jednostka wie, że jej obowiązkiem jest prowadzenie księgowości. Oczywiście zazwyczaj nie zna się na tym, więc zleca to osobie kompetentnej, prowadzącej biuro księgowe.

trans.gif

Rejestrowanie wszystkiego jest niezbędne, jeśli chce się prowadzić działalność zgodną z prawem. Prawo jest bezwzględne, i za postępowanie niezgodne z przyjętym jest wysoko karalne. Trzeba się  z tym liczyć prowadząc firmę. Wszelkie faktury VAT, rachunki zanosi się do księgowej raz w miesiącu. Po tym czasie ma dziesięć dni na wyliczenie i opłacenie składek. Jest różnica czy opłaca się podatek zryczałtowany czy VAT. Sposób rozliczania tych dwóch form różni się od siebie. Księgowa zna formy jak to się wypełnia. Na samym początku, kiedy działalność się otwiera trzeba się na jedną z tych form zdecydować. W urzędzie skarbowym zostanie się poinformowanym, ale najczęściej księgowa informuje które forma rozliczania opłaca się bardziej.

Będąc na ryczałcie nie można prowadzić odliczeń. Nie ma ulgi na dziecko. To jest specyfika ryczałtu. Na Vacie można sobie większość rzeczy odliczać. Pomaga w tym księgowa i informuje co jest możliwe. Cały czas jest na bieżąco. Jej obowiązkiem jest poinformowanie klienta o wszelkich zmianach, choć sam także powinien się interesować. W biurach dostępne są ustawy i zmiany, można na ten temat poczytać. Księgowa nimi dysponuje i może przekazać najistotniejsze klientowi. Mimo że całą papierkową pracę jej się powierza, nie zwalnia to go z tego, aby interesować się tymi swoimi sprawami. Wszystkiego ona nie może zrobić.

Fri, 26 Sep 2014 Księgowość w małej firmie

Podstawowym elementem każdej firmy, małej i bardzo dużej, jest szeroko rozumiana księgowość, zawierająca w sobie działania związane przede wszystkim ze stroną finansowo – dokumentacyjną.

Właściciele małych, często jednoosobowych firm korzystają w tej kwestii z alternatywy, jaką jest zewnętrzne biuro rachunkowe, świadczące usługi w zakresie prac biurowych i księgowości. Przyznać należy, że w przypadku małych firm jest to jak najbardziej optymalne i godne zainteresowania rozwiązanie, przede wszystkim pod względem finansowym.

trans.gif

Ogólnie wiadomo, że w każdej firmie priorytetem są regularne rozliczenia z fiskusem. Należy pamiętać, że obowiązkowe składki i podatki trzeba płacić co miesiąc, ponadto konieczne jest posiadanie bieżącej dokumentacji, która w każdym momencie może być poddana kontroli ze strony jednostki nadrzędnej, czyli ZUS-u lub Urzędu Skarbowego. Większość ludzi kojarzy te instytucję przede wszystkim z rozwiązaniem, jakim są coroczne PIT-y, składane obowiązkowo przez każdą osobę osiągającą dochód. Warto jednak zaznaczyć, że szeroko rozumiana skarbówka pełni zadania zdecydowanie bardziej rozległe, przede wszystkim w zakresie firm, które są zobligowane do regularnych rozliczeń, a nade wszystko odprowadzania podatków od dochodu oraz VAT-u w określonej wysokości.

Istotną rolę w tej kwestii odgrywają także umowy zawierane z kontrahentami i pracownikami. Fakt ten należy uwzględnić odprowadzając podatki, stanowiące swoiste potwierdzenie faktycznego funkcjonowania danego przedsiębiorstwa.

Śmiało można więc stwierdzić, że Urząd Skarbowy odgrywa rolę nader ważną i znaczącą dla każdego przedsiębiorcy, pozwalając właścicielom firm na szeroko rozumiane potwierdzenie własnej aktywności zawodowej, przynoszącej korzyści zarówno firmie, jak i budżetowi państwa na zlecenie którego działa ta właśnie instytucja.

Thu, 25 Sep 2014 Internetowe biuro księgowe.

Wszystko idzie z duchem czasu. Każdy urząd i każda firma przekonała się o możliwościach internetu. Dzięki niemu można bardzo dużo czasu zaoszczędzić. Urząd skarbowy umożliwia petentom składanie zeznania podatkowego przez internet. Prowadzone są także internetowe biura księgowe. Wszystko odbywa się w wirtualnym świecie. Jednostka świadcząca usługi księgowe, ma specjalny program, dzięki któremu osoba zainteresowana ma wgląd do swoich danych. Wszystko w komputerze jest bezpieczne, choć wszelkie faktury i inne dokumenty należy przechowywać także w formie papierowej.

trans.gif
Osoby korzystające z internetowego biura są zadowolone. Jest to dla nich bardzo korzystne, gdyż oszczędzają czas. Księgowość musi być prowadzona tak samo, zasady się nie zmieniają. Jedynym ułatwieniem jest kontakt wirtualny. Jakość usług nie może odbiegać od tradycyjnej formy. Osoba wynajmująca biuro księgowe nawet wirtualne, zawsze musi dostarczaj w terminie wszelkie dokumenty do rozliczenia za każdy miesiąc.

Zobowiązuje się także do uiszczania opłat związanych z prowadzeniem biura oraz na potrzeby opłacenia składki ZUS. W zależności czy jest to firma jednoosobowa czy nie, tyle wynoszą.

Internetowe biuro księgowe działa w całej Polsce. Klienci mogą być z całego kraju. Czasem jest potrzeba kontaktu osobistego, więc nie u każdego się to sprawdzi. Dobrze jest, jeśli wybiera się taką formę, szukać w bliższej okolicy. Biura mają swoje siedziby w różnych miejscach.

One jedynie świadczą usługi przez internet dla klienta. Rzeczywiście musi być miejsce, gdzie firma pracuje. Jest to zarejestrowana działalność gospodarcza na prowadzenie takich usług jak usługi księgowe. Z klientami podpisuje się umowy, z których obie strony muszą się wywiązać. Wszystko jest tam uwzględnione. Zarówno firma księgowa jak i osoba zamawiająca usługi musi przestrzegać terminów.